BDO Podatki i Rachunkowość nr 1 (39) Styczeń 2011

A   A   A

Ewidencja księgowa dotycząca dotacji z programu operacyjnego Kapitał Ludzki

(Autor: Małgorzata Niedźwiedzka, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

 

Mam podpisaną umowę z firmą - stowarzyszeniem na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W tym stowarzyszeniu jest główny księgowy. Mój zakres to wprowadzanie danych do systemu FK oraz sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji. Stowarzyszenie to otrzymało dotację z programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Powierzyło innemu biuru rachunkowemu prowadzenie rozliczeń dotyczących Projektu. Tamto biuro założyło księgę rachunkową „na Projekt". W księdze stowarzyszenia (u nas, gdzie ja księguję) jest tylko wpływ na rachunek bankowy zaliczki po Wn przychody, dotacje po Ma, a następnie księgujemy wydatki po Ma z rachunku bankowego z kontem „Koszty Projekt" po Wn. Nie mam u siebie w systemie kont rozrachunków ani też kont kosztów rodzajowych. Wszystkie księgowania dotyczące kosztów, przychodów, płac, usług obcych itd. znajdują się w księdze prowadzonej przez tamte biuro.

 

Czy jest to prawidłowe? Moim zdaniem księga rachunkowa jest jedna i w obrębie tej księgi należy wyodrębnić ewidencję dotyczącą projektu. Sporządzanie wniosku o płatność to jedna czynność, ale prowadzenie ksiąg powinno odbywać się w jednostce i w księgach jednostki. Zgłaszałam moje wątpliwości głównemu księgowemu, jednak on twierdzi, że wszystko jest w porządku. Jego zdaniem wyodrębniona ewidencja to odrębne księgi.

Czy działanie stowarzyszenia jest słuszne? Czy powinnam moje wątpliwości zgłosić na piśmie?

Projekt został zakończony we wrześniu 2010 r., a w stowarzyszeniu nie ma ani jednego dokumentu z projektu. Co się dzieje z archiwizacją? Czy w obrębie ksiąg handlowych jednostki należy prowadzić ewidencję projektu? Proszę o przykładowe zaksięgowanie kosztu zakupu materiałów: netto 1000 zł, VAT 220 zł, brutto 1220 zł, od momentu nabycia do momentu zapłaty, tak żeby ujęcie tego dokumentu we wniosku o płatność miało odzwierciedlenie na kontach.

 

Odpowiedź

 

Obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla projektu oznacza prowadzenie odrębnych kont analitycznych. Księgi rachunkowe jednostka prowadzi tylko jedne, a urząd skarbowy musi być powiadomiony o miejscu ich przechowywania. Wątpliwości dotyczące prawidłowości w obsługiwanej jednostce należy zgłosić tej jednostce na piśmie. Księgując fakturę za zakup materiałów należy dodać analitykę do konta kosztowego, która zidentyfikuje wydatek w ramach projektu.

 

Uzasadnienie

 

Zasady rozliczania projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl. Znaleźć tam można między innymi dokument „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa, 30 grudnia 2009 r.", http://www.kapitalludzki.gov.pl/realizacja-projektu/rozliczanie-i-sprawozdawczosc, w którym czytamy (podkreślenia w tekście - autor odpowiedzi):

„Aby umożliwić dokumentację wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu w ramach PO KL zestawieniami z ewidencji księgowej, prowadzoną przy pomocy informatycznych systemów księgowych, beneficjent powinien przed poniesieniem pierwszych wydatków zaplanować i wprowadzić odpowiednią odrębną ewidencję księgową w obszarze swoich ksiąg rachunkowych. Powinien również zaktualizować swoją politykę rachunkowości o zasady ewidencji wydatków kwalifikowanych dotyczących projektów w ramach PO KL (...). Może to wymagać od beneficjenta wydzielenia w swojej ewidencji odrębnych kont - syntetycznych, analitycznych lub pozabilansowych, na których prowadzona będzie ewidencja wydatków kwalifikowalnych dotyczących realizacji projektów PO KL".

 

Powyższy tekst - jak również powszechnie przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości -stanowią moim zdaniem jednoznacznie, że odrębna ewidencja dla projektu to ewidencja w ramach ksiąg rachunkowych podatnika, które mogą być tylko jedne.

Nawet jeśli z umowy zawartej ze stowarzyszeniem nie wynika odpowiedzialność za księgi stowarzyszenia osoby wykonującej usługowo swoje czynności, powinna ona swoje wątpliwości zgłosić kierownictwu stowarzyszenia.

 

Otrzymana faktura za zakup materiałów powinna być zatem ujęta w księgach jednostki na przykład w następujący sposób (szczegółowe zasady ewidencji kosztów projektów dofinansowanych należy zapisać w zakładowym planie kont):

Wn konto 310 Materiały - projekt X: 1.000 zł,

Wn konto 222 VAT naliczony: 220 zł,

Ma konto 200 Rozrachunki z odbiorcami: 1.220 zł.

 

Innym rozwiązaniem może być ewidencja kosztów projektu zamiast na odrębnej analityce do poszczególnych kont rodzajowych - na kontach pozabilansowych (np. z grupy 9).Małgorzata Niedźwiedzka  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY