BDO Podatki i Rachunkowość nr 11 (37) Listopad 2010

A   A   A

Faktury korygujące in minus oraz in plus

(Autor: Jerzy Bagiński, Źródło: Serwis Podatkowy VAT)

 

Pytanie

 

Przepis art. 29 pkt 4a ustawy o VAT stanowi o obniżeniu podstawy opodatkowania przez podatnika, za dany okres, określonej w wystawionej fakturze pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Zgodnie zaś z art. 29 pkt 4b ust. 2 ustawy o VAT, warunku posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę nie stosuje się wobec nabywców usług wymienionych w poz. 138 i poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. A zatem za jaki okres rozliczeniowy i na jakich zasadach podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą in minus oraz in plus - dokumentującą nabycie usług wymienionych w poz. 153 załącznika do ustawy o VAT?

 

Odpowiedź

 

W przypadku faktury korygującej na minus, korektę można rozliczyć w deklaracji za miesiąc wystawienia faktury korygującej. W przypadku zaś korekty na plus, moment rozliczenia zależy od powodów jej dokonania. Jeśli bowiem faktura pierwotna była wystawiona nieprawidłowo, to wówczas korekta powinna być dokonana wstecz - w deklaracji, w której wykazano pierwotną fakturę, jeżeli natomiast przyczyny korekty powstały później, to wtedy korektę in plus należy ująć na bieżąco.

 

W pozycji 153 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźn. zm.), wskazuje się na tzw. usługi komunalne (w zakresie wywozu odpadów, oczyszczania ścieków itd.).

Z przepisów wynika, że warunku posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż m.in. tych usług.

 

Powyższe oznacza, że sprzedawca tych usług będzie mógł rozliczyć korektę na bieżąco - w deklaracji za miesiąc wystawienia faktury korygującej.

 

Korekta in minus

Firma wystawia fakturę korygującą do faktury za wywóz śmieci za czerwiec 2010 r. Faktura korygująca została wystawiona 20 września. Niezależnie od tego, czy firma dostanie potwierdzenie odbioru faktury korygującej, czy nie - będzie mogła zmniejszyć obrót (o kwoty z faktury korygującej) w deklaracji za wrzesień.

 

Korekta in plus

 

Jeśli chodzi o korektę na plus (moment jej ujęcia) to zależy to od tego, z jakich przyczyn powstała konieczność korekty.

Jeżeli faktura korygowana od początku była wystawiona nieprawidłowo, to wówczas korekta powinna być dokonana wstecz - w deklaracji, w której wykazano pierwotną fakturę.

 

 

Firma wystawia fakturę korygującą do faktury za wywóz śmieci za czerwiec 2010 r. Faktura korygująca została wystawiona 20 września. Faktura korygująca jest na plus, bowiem w fakturze pierwotnej źle zapisano podstawę opodatkowania. Korektę należy ująć w deklaracji za czerwiec.

 

Jeśli przyczyny korekty powstały później, to wówczas korektę in plus należy ująć na bieżąco.

 

Podstawa prawna: art. 19 ust. 13, art. 29 ust. 4, ust. 4a, ust. 4b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźn. zm.).Jerzy Bagiński

prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY