BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (28) Luty 2010

A   A   A

Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. stratę spółki komandytowej na koniec roku obrotowego?

(Autor: dr Katarzyna Trzpioła, Źródło: Portal Finansowo-Księgowy)

 

Pytanie

Spółka z o.o. jest wspólnikiem (komplementariuszem) w spółce komandytowej. Jak ewidencjonować przychody i koszty spółki komandytowej przypadające na spółkę z o.o. w ciągu roku (na koniec każdego miesiąca dla obliczenia podatku dochodowego spółki z o.o.), a jak dla celów rachunkowych? Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. stratę spółki komandytowej na koniec roku obrotowego? Czy ewentualny dochód za 2009 r. należy wykazać po zatwierdzeniu sprawozdania spółki komandytowej w księgach 2010 r. w pozostałych przychodach finansowych? Jakie obowiązki spoczywają na spółce komandytowej w stosunku do komplementariusza? Chodzi mi o sporządzanie sprawozdań miesięcznych i CIT. Proszę o przykładowy sposób księgowania.

 

Odpowiedź


Jeśli sprawozdanie spółki komandytowej zostało zatwierdzone po sporządzeniu sprawozdania spółki z o.o. za 2009 r., a kwota straty nie jest istotna, to informacje o stracie powinno się ujawnić w informacji dodatkowej sprawozdania za 2010 r.

Spółka komandytowa ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

 

Podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka - podatek płacony jest przez jej wspólników na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm., dalej: updop), który stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Taka sama zasada dotyczy kosztów uzyskania przychodu (art. 5 ust. 2 updop).

 

Oznacza to, że do celów bilansowych nie powinno ujmować się zdarzeń dotyczących spółki komandytowej w księgach rachunkowych na kontach bilansowych i wynikowych.

 

Ewentualnie w ewidencji bilansowej można ujmować przychody i koszty spółki komandytowej po to, aby doliczyć je w celu ustalenia podstawy opodatkowania, zaliczek na podatek dochodowy i samego podatku dochodowego. Spółka komandytowa powinna przekazywać na bieżąco informacje wspólnikom o swoich przychodach i kosztach tak, aby mogli uwzględnić je w rozliczeniu podatku dochodowego.

 

Stratę z działalności spółki komandytowej można ujawnić (uor tego nie wymaga) jako element informacji dodatkowej, jako wskazanie, iż komplementariusz będzie partycypował w pokryciu tej straty. Ostateczna wysokość straty, a zatem jej ujawnienie powinno nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki komandytowej. To, czy informacja o stracie za 2009 r. w spółce komandytowej znajdzie się w sprawozdaniu wspólnika za 2009 r., zależeć będzie od rzeczywistych terminów sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz kwoty straty i jej wpływu na sytuację finansową spółki z o.o.

 

Jeśli sprawozdanie spółki komandytowej zostało zatwierdzone przed sporządzeniem sprawozdania spółki z o.o., to informacje o stracie powinno się ujawnić w informacji dodatkowej sprawozdania za 2009 r.

 

Jeżeli sprawozdanie spółki komandytowej zostało zatwierdzone po sporządzeniu sprawozdania spółki z o.o. za 2009 r., a kwota straty nie jest istotna, to informacje o stracie powinno się ujawnić w informacji dodatkowej sprawozdania za 2010 r. Jeśli sprawozdanie spółki komandytowej zostało zatwierdzone po sporządzeniu sprawozdania spółki z o.o. za 2009 r., a kwota straty jest istotna, to należy zmienić sprawozdanie finansowe spółki z o.o. i informacje o stracie powinno się ujawnić w informacji dodatkowej sprawozdania za 2009 r.

 

Jeżeli sprawozdanie spółki komandytowej zostało zatwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania spółki z o.o. za 2009 r., to informacje o stracie należy ujawnić w informacji dodatkowej sprawozdania za 2010 r.

Jeśli spółka z o.o. jest zobowiązana do pokrycia straty bilansowej spółki komandytowej, to na podstawie uchwały wspólników należy dokonać księgowania:

  • Wn Koszty finansowe
  • Ma Pozostałe rozrachunki.

 

Posiadane udziały w spółce komandytowej są inwestycją, dlatego też koszty związane z pokryciem straty będą kosztami finansowymi. Przyszłe zyski będą stanowiły przychody finansowe.

 

Podstawa prawna: 

  • art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poźn. zm.).


dr Katarzyna Trzpioła

Katedra Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY