BDO Podatki i Rachunkowość nr 12 (26) Grudzień 2009

A   A   A

Bilans otwarcia

(Autor: Jacek Gawron, Źródło: Vademecum Głównego Księgowego )

 

Pytanie

 

Spółka z o.o. została zawiązana w listopadzie i zarejestrowana w KRS w grudniu. W umowie spółki jest zapis, że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. W styczniu następnego roku nastąpiło otwarcie rachunku bankowego i dopiero w lutym otwarcie ksiąg rachunkowych i wniesienie kapitału oraz księgowanie kapitału w poczet rozrachunków z udziałowcami.

Jak w takiej sytuacji powinien prawidłowo wyglądać bilans otwarcia?

 

Odpowiedź

 

Księgi rachunkowe, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) - dalej u.o.r., otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności. Tym dniem jest dzień pierwszego zdarzenia, wywołującego w spółce skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

 

Uzasadnienie

 

Spółka z o.o. powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h. - i jest ona spółką z o.o. w organizacji (art. 11 k.s.h.). Zgłaszając spółkę do KRS należy załączyć m.in. oświadczenie zarządu o tym, że wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego.

Z pytania wynika, że wspólnicy wnieśli wkład dopiero po rejestracji w KRS, co moim zdaniem nie jest prawidłowe. Najprawdopodobniej wspólnicy wcześniej wpłacili kapitał do kasy spółki, a w lutym po otwarciu rachunku bankowego nastąpiła wpłata gotówki do banku.

Do dnia rejestracji w KRS spółka nosi miano w „spółka w organizacji", jednak może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w związku z tym, moim zdaniem, powinna mieć otwarte księgi przed rejestracją w sądzie. Z chwilą wpisu do właściwego rejestru, spółka uzyskuje osobowość prawną. Proszę zwrócić uwagę, że spółka z o.o. w organizacji z chwilą wpisu do rejestru staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a dla potrzeb prowadzenia ksiąg rachunkowych jest to ten sam podmiot.

 

Warto pamiętać, że rok obrotowy, zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 9 u.o.r., to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. - nie precyzuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednak w art. 1 ust. 1 mówi o tym, że przepisy o podatku dochodowym dotyczą również spółek kapitałowych w organizacji. Natomiast art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p. zobowiązuje podatników do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz ich rozliczania na koniec roku.

Z pytania wynika, że poza wniesieniem kapitału, w roku utworzenia spółki z o.o. nie nastąpiły żadne inne operacje gospodarcze, a zatem spółka nie odnotowała ani przychodów, ani kosztów.

Skoro otwarcie ksiąg nastąpiło dopiero w lutym, to moim zdaniem spółka w bilansie otwarcia powinna ująć wniesienie kapitału przez udziałowców.Jacek Gawron  
<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY