BDO Podatki i Rachunkowość nr 3 (17) Marzec 2009

A   A   A

Składka zdrowotna w przypadku dwóch działalności pozarolniczych

(Źródło: Ubezpieczenia Społeczne w praktyce)

 

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą  podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w art. 82 ust. 5  ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności.

 

Kilka spółek to tyle samo składek

 

Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w art. 82 ust. 5 pkt 1-5 ustawy zdrowotnej, składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być opłacana odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

 

Rodzajami działalności są:

 1. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej,
 2. działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej,
 4. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej,
 5. działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej,
 6. wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,
 7. wykonywanie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 8. wykonywanie wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 9. inna niż określona powyżej pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

 

Kiedy kilka składek zdrowotnych, a kiedy tylko jedna?

 

Składkę zdrowotną należy odprowadzać oddzielnie od każdej z wymienionych formy organizacyjno-prawnej, niezależnie od przedmiotu prowadzonej działalności. I tak, jeżeli prowadzący działalność:

 • prowadzi ją np. w formie kilku spółek cywilnych - opłaca jedną składkę zdrowotną,
 • prowadzi kilka rodzajów działalności gospodarczej w ramach działalności prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej (np. na podstawie wpisu do ewidencji) - opłaca jedną składkę zdrowotną,
 • jest np. wspólnikiem w spółce cywilnej i jednocześnie wspólnikiem w spółce jawnej - opłaca składkę zdrowotną od podwójnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne (2 x 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

 


Monika Nowakowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY