BDO Podatki i Rachunkowość nr 2 (16) Luty 2009

A   A   A

Kontrola podatkowa – pracodawcy mają nowe prawa

(Źródło: Płace w firmie)

 

Zmiany wprowadzone 1 stycznia 2009 r. dotyczą:

 • reprezentanta na czas kontroli,
 • nowej instytucji zawiadomienia o zamiarze kontroli,
 • możliwości przeprowadzenia kontroli w siedzibie organu podatkowego,
 • konieczności informowania organów podatkowych o zmianie adresu zamieszkania,
 • procedury rozpatrywania zastrzeżeń do protokołu kontroli.

 

Podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie upoważniona do ich reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej. Jest to przywilej tych osób, który ma ułatwić kontakt kontrolerów z podmiotem kontrolowanym.

 

Reprezentanta ustanawia się w formie pisemnej, zgłaszając taką osobę naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym, wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta. Przed nowelizacją wyznaczyć można było jedną taką osobę, co sprawiało problemy w przypadku jej choroby, nieobecności spowodowanej sytuacją losową albo nawet zwykłym planowym wyjazdem urlopowym, który zbiegł się z terminem kontroli.

 

Od 2009 r. można wyznaczyć kilka takich osób. Warto zastanowić się, czy nie warto jednej z nich wyznaczyć jako właściwej do doręczeń. Jeżeli nie dokonacie takiego wyboru, organ podatkowy będzie doręczać pisma wybranej przez siebie osobie.

 

Organy podatkowe zawiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli

 

To niewiarygodne jeszcze kilka lat temu uprawnienie kontrolowanych. Pozwala spokojnie przygotować się do kontroli, przykładowo w zakresie przygotowania miejsca pracy dla kontrolerów, wydzielenia interesującej ich dokumentacji, jeszcze raz sprawdzenie jej pod względem kompletności, ściągnięcia do firmy osób, których wiedza obejmuje obszar kontroli.

 

Ordynacja wyznacza 2 ważne terminy:

 1. termin najwcześniejszy od doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, kiedy mogą się rozpocząć czynności kontrolne,
 2. termin, kiedy nie można już wszcząć kontroli z uwagi na zbyt długi upływ czasu od doręczenia zawiadomienia.

 

Uwaga!

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

 

Jest możliwe, że kontrola odbędzie się wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
 • Ustawa z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1318).

 


Joanna Brutkowska

specjalista w zakresie podatków


<< powrót

KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

  Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY