BDO Podatki i rachunkowość nr 1 (3) Styczeń 2008

A   A   A

Pracownicze koszty uzyskania przychodu a zwolnienie lekarskie

(Autor: Magdalena Mucha-Prymas, Źródło: BDO)

W sytuacji gdy pracownik nie świadczy pracy, a przebywa na zwolnieniu lekarskim  zasadnicze znaczenie przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów będzie miał czas zwolnienia.

 

Zgodnie z regulacją art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu Pracy, za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (wynagrodzenie chorobowe) chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) otrzymane przez pracownika wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ze stosunku pracy i dlatego przy obliczaniu tego wynagrodzenia należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów.

Odmiennie jest w przypadku, gdy okres niezdolności do pracy trwa łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, ponieważ od 34. dnia zwolnienia pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, a jedynie zasiłek chorobowy wypłacany na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Zasiłek chorobowy nie zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, gdyż stanowi on przychód z innych źródeł i jako taki został zdefiniowany w art. 20 updof. A zatem przy obliczaniu wysokości zasiłku do wypłaty - kosztów uzyskania przychodów nie uwzględnia się. Podkreślić należy to, że dla takiej kwalifikacji zasiłku nie ma znaczenia fakt, czy jest on wypłacany przez organ rentowy czy też przez pracodawcę.

W przypadku gdyby pracownik oprócz zasiłku otrzymał inne świadczenie bądź wypłatę zaliczane do przychodów ze stosunku pracy, wówczas przy obliczaniu wartości pieniężnej tego świadczenia bądź wypłaty należy uwzględnić koszty uzyskania przychodów.Magdalena Mucha-Prymas Autorka jest menedżerem w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO Numerica Oddział w Katowicach, doradcą podatkowym, praktykiem  i wykładowcą, ma w swoim dorobku wiele publikacji o tematyce podatkowej.
<< powrót

zobacz także artykuły


KONTAKT

Zadaj nam pytanie a nasz ekspert skontakuje się z Tobą w najbliższym czasie

NASZE BIURA

Sprawdź gdzie w Polsce znajdziesz nasze biura
ARCHIWUM

WYSZUKIWARKA

Wpisz poniżej szukane słowo lub frazę
Wyszukiwanie zaawansowane
Biuletyn

Kategoria
Autor

Źródło

SUBSKRYPCJA

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o naszych szkoleniach? Zapisz się!

SZKOLENIA

    Nie znaleziono szkoleń
NASI PARTNERZY